ส่งบทความ

สมาชิกท่านใดที่ต้องการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ ส่งมาหาเราได้ที่ LINE Official Account ฝ่าย ICT โดยส่งข้อมูลดังนี้

 • บทความ เป็น Microsoft Words ขนาดหน้ากระดาษ A4 ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16px ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ
 • รูปภาพประกอบเพื่อเสริมให้บทความของท่านดูน่าสนใจ
 • ในกรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการ สามารถแนบช่องทางการติดต่อไว้ได้

หมายเหตุ

 • ไม่อนุญาตให้โฆษณายาเพื่อผ่อนคลาย ยาตามใบสั่งแพทย์ หรือ ยาผิดกฎหมาย
 • ไม่อนุญาตให้โฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและอุปกรณ์การใช้ยาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่อนุญาตให้โฆษณาอาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัย (ในดุลยพินิจของ Facebook)
 • ไม่อนุญาตให้โฆษณาอาวุธ ยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด หรือสินค้า/บริการสำหรับผู้ใหญ่
 • ไม่อนุญาตให้โฆษณาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 • ไม่อนุญาตให้โฆษณาสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 • ไม่อนุญาตให้โฆษณาสินค้าที่ส่อไปทางธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM
 • ต้องไม่มีเนื้อหาที่รุนแรง ดูหมิ่น หรือสร้างผลกระทบต่อสังคม

ติดต่อฝ่าย ICT แตะที่นี่ : https://line.me/R/ti/p/@461rfmiy