Category: การเงินการลงทุน

GPF PODCAST – เป็นข้าราชการ อยากจับเงินล้านในยามเกษียณ ไม่ใช่เรื่องยาก

เป็นข้าราชการ อยากจับเงินล้านในยามเกษียณ ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับบทความนี้ เราจะพามาแนะนำช่อง Youtube ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูโดยตรง และเป็นหน่วยลงทุนที่แข็งแกร่งของข้าราชการไทยมาอย่างช้านาน แล้วท่านจะพบว่าเรื่องการลงทุนสำหรับข้าราชการครู ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับ …

อ่านเพิ่มเติม

เงินคืออะไร? กับหนังสือ 4 เล่ม ที่สมาชิกควรอ่าน

หนังสือ The Bitcoin Standard และ The Fiat Standard จะเป็นเล่าถึงประวัติศาสตร์การเงินของโลกใบนี้ ผ่านมุมมองของเศรษฐศาสตร์สำนัก …

อ่านเพิ่มเติม