เงินคืออะไร? กับหนังสือ 4 เล่ม ที่สมาชิกควรอ่าน

หนังสือ The Bitcoin Standard และ The Fiat Standard

จะเป็นเล่าถึงประวัติศาสตร์การเงินของโลกใบนี้ ผ่านมุมมองของเศรษฐศาสตร์สำนัก Classical หรือ Austrian ซึ่งใช้แนวคิดเสรีนิยมและการกระจายอำนาจ โดยจะชี้ให้เห็นความเป็นมาของจุดกำเนิดของเงิน จนมาถึงระบบเงินตรา (เงินที่ถูกตราด้วยรัฐ)

ความสนุกของหนังสือสองเล่มนี้หากอ่านต่อเนื่องกันเราจะได้เข้าใจความเป็นของคำว่า “เงิน” แท้จริงแล้วคืออะไร และทำไมรัฐบาลจึงพยายามที่จะควบคุมและแทรกแซงนโยบายทางการเงิน ทำไมอำนาจการจัดจับใช้สอยของเราจึงถูกลดทอนลงไปเรื่อยๆ เงินเฟ้อเพราะอะไร และการกำเนิดของ Bitcoin นั้นจะมาสู่การแก้ปัญหาของโลกใบนี้ ได้อย่างไร ทำไมจึงมีคนจำนวนหนึ่งศรัทธาใน Bitcoin และเรียกสินทรัพย์ชนิดนี้ว่า “ทองคำ Digital”

สำหรับหนังสือ The Bitcoin Standard ฉบับแปลไทยนั้นมีวางขายแล้ว The Fiat Standard นั้นต้องอดใจรอกันอีกสักนิดนะคะ

หนังสือ Layered Money พีระมิดเงินซ้อนชั้น

หากท่านได้อ่านหนังสือ สองเล่มด้านบนที่ได้กล่าวมา หนังสือเล่มนี้คือการขยายความของ “เงิน” ได้อย่าง ยอดเยี่ยม เพราะหนังสือเล่มนี้จะอธิบายคุณค่าของเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ว่าสุดท้ายชีวิตเราที่ลำบากตรากตรำทำงาน เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เรียกว่าเงินนั้น โดยแท้จริงแล้วคืออะไร และเมื่อเราได้ค่าตอบแทนมาแล้ว เราควรเก็บไว้ที่ไหนถึงจะไม่เสื่อมค่า โดยจะอธิบายผ่านคุณลักษณะของสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ทองคำ เงินสกุลดอลลาร์ Bitcoin และสิ่งกำลังจะเข้ามาแทนที่เงินตราของรัฐบาลทั่วโลก นั่นคือ CBDC หรือ Central Bank Digital Currency หรือเงินรัฐบาลดิจิทัล เช่นประเทศไทยที่กำลังเตรียมตัวคลอด “เงินบาทดิจิทัล” ชวนให้ตั้งคำถามว่าเราควรจะเข้าร่วมหรือต่อต้านระบบนี้ เพื่อแลกกับความสะดวกสบาย

หนังสือ Inventing Bitcoin

หนังสือเป็นหนังสือที่อ่านยากสักเล็กน้อย เนื่องจากผู้อ่านจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ (บ้าง) เพราะจะนำมาสู่พื้นฐานและหลักการทำงาน ของ Bitcoin ว่ามีหลักการทำงานอย่างไร? ทำไมผู้ที่ศรัทธาในระบบ Bitcoin จึงเลือกที่เปลี่ยนเงินที่ตราโดยรัฐบาลและนำมาเก็บในรูปแบบ Bitcoin

โดยจะมีการอธิบายหลักการทำงานต่างๆของ Bitcoin เช่น ระบบ Proof of Work นั้นคืออะไร? ต่างจาก Proof of Stake อย่างไร? ทำไม Bitcoin จึงไม่สามารถถูกแทรกแซงจากรัฐบาลทำไม Bitcoin จึงถูก Hack ไม่ได้ อะไรคือความแข็งแกร่งของ Bitcoin ที่ทำให้อยู่รอดมาแล้ว 13 ปี และแท้จริงแล้ว Bitcoin เป็นเงินในอากาศ หรือเงินที่ถูกตราโดยรัฐบาลที่มีอำนาจในการขับเคลื่อนนโยบายการเงิน ที่สามารถพิมพ์เงิินออกมาและสร้างหนี้โดยไม่จำกัด โดยไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันพร้อมขยายเพดานหนี้ไปเรื่อยๆ นั้นคือ “เงินในอากาศ” กันแน่ เพราะเงินที่สร้างยาก จะคู่ควร แก่การเก็บออม สามารถก้าวข้ามผ่านกาลเวลา เพื่อส่งมอบมูลค่าให้แก่ลูกหลานในอนาคตได้