วิถีไทย วิถีพุทธ – สืบสานวัฒนธรรม ร่วมใจ ใส่ชุดไทย ใส่บาตร พระ 3 รูป ทุกวันเสาร์ ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง

สังคมไทยปัจจุบันมีความสับสนวุ่นวาย ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องแสวงหาที่พึ่งทางใจ โดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ นิยมไปทำบุญที่วัด ตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล ความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัว และมีความเชื่อว่าเมื่อได้ทำบุญแล้ว บุญนั้นจะหนุนนำให้พบเจอแต่สิ่งดีงาม

ท่านพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ได้รับการบอกกล่าวจากญาติโยมที่ทำงานประจำหลายคนว่า ต้องการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้าง แต่เวลาและโอกาสไม่อำนวย ท่านจึงได้ จัดทำโครงการวิถีไทย วิถีพุทธ โดยให้นำอาหารคาวหวานหรือข้าวสารอาหารแห้งมา ใส่บาตร พระ 3 รูป ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30 น. ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของญาติโยมมาก เพราะนอกจาก ได้ทำบุญอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม อันดีงามของไทย โดยทั่วกันอีกด้วย

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูระยอง จำกัด ทุกท่านร่วมกิจกรรมดีมีคุณค่าที่วัดป่าประดู่พระอารามหลวง จังหวัดระยองกันนะคะ

“ทำบุญสุขใจ ได้อนุรักษ์ผ้าไทยไปด้วยกัน”