เพิ่มมูลค่าของเงินคือการลงทุนที่คุ้มค่า

เข้าใจดอกเบี้ย เข้าใจเงิน เข้าใจการลงทุน คือการประสบความสำเร็จทางการเงิน

บ้านครูสัญชัย ครูชูศรี รอบรู้ ตั้งอยู่ 3/5 หมู่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (หลังหมู่บ้านคุ้มหลวง)

ฝากข้อคิดในเรื่องการมีวินัยทางการเงิน ยกตัวอย่างถ้าเรากู้เงินสหกรณ์สัก 1 ก้อน เราต้องคิดว่าเงินที่กู้มาจะงอกเงยเกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่กู้หรือไม่ เช่น ถ้ากู้เงินจำนวน 3,000,000 บาท ซื้อที่ดิน และทำบ้านเช่า แล้วจะให้เช่าเดือนละเท่าไร ที่จะคุ้มค่าและไม่ทำให้ เดือดร้อนกับเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผ่อนสหกรณ์เดือนละประมาณ 35,000 บาท ถ้าให้เช่าเดือนละ 6,000 บาท ก็จะได้เงินมาจ่ายโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลย จึงได้เริ่มความคิดในการสร้างบ้านเช่า ได้คุยกับญาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ที่จะขอซื้อที่ดินที่อยู่หน้าบ้านพัก

แนวคิดที่อยากซื้อก็คือ อยู่ใกล้บ้านติดบ้านเรา เมื่อญาติตกลง แบ่งขายให้ จึงตัดสินใจกันกับภรรยากู้เงินสหกรณ์ 3,000,000 บาท และรวบรวมเงินที่มีอยู่ซื้อที่ดินสร้างบ้านเช่า เพื่อให้เงินงอกเงยได้สร้างบ้านเช่า 6 หลัง พร้อมเฟอร์นิเจอร์เข้าอยู่ได้ทันที มีผู้เข้าอยู่เต็มทุกหลัง ได้เงิน ค่าเช่าพอในการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์รายเดือน

อีกอย่างหนึ่งที่ผมกู้เงินเพิ่มมูลค่าของเงินให้เกิดประโยชน์งอกเงย คือการกู้ซื้อสวนยางที่กรีดได้แล้ว ก่อนกู้ก็คิดคำนวณดอกเบี้ยว่าจะเสียให้สหกรณ์พอไหม โดยนำเงินค่าขายยางพาราเป็นค่าผ่อนเงินกู้ ผมกู้เงิน 3 ล้าน ซื้อที่ดินสวนยาง 2 แปลง

แปลงที่ 1 ที่บ้านเย็นเซ ตำบลบ้านนา 11 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท

แปลงที่ 2 ที่ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา 20 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ มาประมาณ 15 ปี พร้อมขายต้นยาง พอชำระในวงเงินที่กู้มาได้แล้ว

ขอขอบคุณสหกรณ์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือส่งเสริมสมาชิก ให้มีความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นอย่างมีความสุข ทั้งนี้ทั้งนั้นสมาชิกต้องมีวินัยทางการเงิน ความคิดของคนโดยทั่วไปจะเก็บเงินก็ต่อเมื่อเหลือ จากการใช้แล้ว แต่ในข้อคิดของผม “เก็บก่อน เหลือแล้วใช้”

ครูสัญชัย กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ