ศูนย์การเรียนรู้ “บ้านไร่แผ่นดินเย็น”

“ที่ดินแปลงนี้ผมเริ่มต้นจากการกู้ยืมเงินสหกรณ์ครูระยองมาซื้อ”

นายธงชัย ขวัญบุรี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด หมายเลข 3891 เจ้าของบ้านไร่แผ่นดินเย็น ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง กล่าวกับงานประชาสัมพันธ์

เดิมทีเป็นนาร้าง เนื้อที่ 4 ไร่เศษ ได้ปรับพื้นที่เพื่อปลูกบ้าน พักอาศัยและลงต้นไม้นานาพรรณ ตั้งใจว่า เอาไว้เป็นที่พักพักผ่อน หย่อนใจหลังวัยเกษียณ พื้นที่เป็นบึงน้ำเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เป็น แผ่นดินก็ปลูกต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม แต่ต่อมาเกิดแนวคิดขึ้นใหม่ว่าน่าจะทำอะไรที่ก่อประโยชน์กับสาธารณะได้มากกว่าที่เป็นอยู่

จึงจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ปรากฏว่ามีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน นำนักเรียนนักศึกษา เยาวชน ทุกช่วงวัย มาทำกิจกรรมการเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การดำเนินงานด้านนี้มิได้มุ่งหวังทางธุรกิจ ทำเป็นวิทยาทานมากกว่า

แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่แผ่นดินเย็นต้องปิดตัวลง ในช่วงเวลานั้นผู้คนต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านกิจกรรมหนึ่ง ที่นิยมทำกันมากคือการปลูกต้นไม้

“อาศัยว่าผมเป็นนักสะสมต้นไม้มานา”

“เมื่อก่อนใครขอก็ แจกแหลกถึงเวลานี้ลองปลูกขายดูบ้างเป็นไรไป”

ร้านต้นไม้ “พรรณไม้แผ่นดินเย็น” จึงเกิดขึ้น ขายทั้งดอกไม้ดอกไม้ประดับและไม้กินได้เนื่องจากที่นี่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ มีไม้สะสมอยู่มาก และสามารถขยายพันธุ์ได้เอง ราคาจึงถูกกว่า ที่อื่น แต่เนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลจึงเป็นขายทางออนไลน์

ก่อนเกษียณอายุราชการ ได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูระยอง จำกัด ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่เศษ เพื่อขยายพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ และทำแปลงเกษตรปลูกมะพร้าวน้ำหอม มะม่วง ฝรั่ง มะขามยักษ์และพืชผักสมุนไพรเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายว่าจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

“บางครั้งถ้าเรารอสะสมเงินก้อนให้ได้เพียงพอ เพื่อจะนำไปทำอะไรซักอย่างคงไม่ทันการณ์สหกรณ์ฯ เป็นที่พึ่งของเราได้ ขอเพียงเรากู้ยืมไปใช้ในสิ่งที่จำเป็น วางแผนการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบ อย่าเป็นหนี้จนเกินตัว”

นายธงชัย ขวัญบุรีกล่าวในที่สุด