สุพาผ้าไทย เสื้อผ้าไทยอัดกาวคุณภาพดี ที่อยู่คู่เมืองระยองมาแล้วกว่า 13 ปี

สุพาผ้าไทย เสื้อผ้าไทยอัดกาวคุณภาพดี ที่อยู่คู่เมืองระยองมาแล้วกว่า 13 ปี

ในปี พ.ศ.2537 กระผม นายนพดล แสนผูก อาจารย์ 1 ระดับ 2 ได้ย้ายจากจังหวัดน่าน มารับราชการครู ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม และได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองเป็นเสมือนที่ปรึกษาทางการเงินของครอบครัวเมื่อเราต้องการเงินทุนในการพัฒนาวิชาชีพ หรือการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวก็ได้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้บริการเกื้อกูลแก่สมาชิกเสมือนญาติมิตร

นอกจากการออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยองแล้ว ทางครอบครัวยังมีความต้องการเสริมรายได้ในครอบครัว ให้เพิ่มขึ้น จึงได้ใช้บริการเงินกู้เพื่อนำไปทำธุรกิจ “เสื้อผ้าไทยอัดกาว” ภายใต้แบรนด์ “สุพาผ้าไทย” โดยได้เริ่มจัดจำหน่ายครั้งแรก ในปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันรวมเวลา 13 ปี

จากการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยอัดกาวที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ส่งผลให้เป็นที่นิยมในกลุ่มข้าราชการ กลุ่มชุมชนต่างๆ ทั้งในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง

ต้องขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ที่เป็นทุนเกื้อหนุนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวและธุรกิจ “สุพาผ้าไทย” จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงกว้างจนคุ้นหูกันว่า

“จะหาผ้าไทยต้องไป สุพาผ้าไทย ตำบลน้ำคอก ระยอง ... ฮิ”

สนใจติดต่อ สุพาผ้าไทย ที่เบอร์ : 081-7158799

หรือ ที่ Facebook : https://www.facebook.com/suphaphathai

ขอบคุณครับ

ข้อมูลโดย : นายนพดล แสนผูก  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5