Category: นานาสาระ

รู้จักกับ … สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดระยอง

รู้จักกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดระยอง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นองค์กรเครือข่ายแห่งความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดระยอง ซึ่งมีมากกว่า 80 สหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ต่างๆทั้งในด้านวิชาการ ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านกฎหมาย …

อ่านเพิ่มเติม

เราพร้อมแค่ไหน … กับระบบรักษาความปลอดภัยทางการเงิน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กระแสการลงทุนทางด้านการเงินกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง หลายๆสถาบันการเงิน ทั้งผู้เล่นหลัก อย่างธนาคาร หรือ Online Financial …

อ่านเพิ่มเติม

GPF PODCAST – เป็นข้าราชการ อยากจับเงินล้านในยามเกษียณ ไม่ใช่เรื่องยาก

เป็นข้าราชการ อยากจับเงินล้านในยามเกษียณ ไม่ใช่เรื่องยาก สำหรับบทความนี้ เราจะพามาแนะนำช่อง Youtube ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูโดยตรง และเป็นหน่วยลงทุนที่แข็งแกร่งของข้าราชการไทยมาอย่างช้านาน แล้วท่านจะพบว่าเรื่องการลงทุนสำหรับข้าราชการครู ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับ …

อ่านเพิ่มเติม

เงินเสื่อมค่า? หรือข้าวปลาอาหารแพงขึ้นจริงๆ

ในปี 2566 เราได้พูดคุยเรื่องเงินในวารสารประชาสัมพันธ์ กันอย่างเข้มข้น (เกือบทุกเล่ม) ซึ่งถามว่า “ทำไมเราควรจริงจัง กับเรื่องเงินๆทองๆ” เหตุผลหลักก็น่าจะเป็นเรื่องสืบเนื่องจาก การระบาดของโรคโควิด …

อ่านเพิ่มเติม

วิถีไทย วิถีพุทธ – สืบสานวัฒนธรรม ร่วมใจ ใส่ชุดไทย ใส่บาตร พระ 3 รูป ทุกวันเสาร์ ณ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง

สังคมไทยปัจจุบันมีความสับสนวุ่นวาย ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องแสวงหาที่พึ่งทางใจ โดยเฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ นิยมไปทำบุญที่วัด ตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล ความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัว …

อ่านเพิ่มเติม

เงินคืออะไร? กับหนังสือ 4 เล่ม ที่สมาชิกควรอ่าน

หนังสือ The Bitcoin Standard และ The Fiat Standard จะเป็นเล่าถึงประวัติศาสตร์การเงินของโลกใบนี้ ผ่านมุมมองของเศรษฐศาสตร์สำนัก …

อ่านเพิ่มเติม

มิจฉาชีพออนไลน์ และโลกจะไม่หมุนย้อนกลับหลัง

รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยทางการเงิน ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทุกครั้งที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มิจฉาชีพคือกลุ่มบุคคลที่สามารถเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านั้นได้รวดเร็วกว่าเสมอ หากมองย้อนไปในช่วงกำเนิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet ในวันที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างไร้ขอบเขต …

อ่านเพิ่มเติม